İgdaş İç Tesisat Bağlantı Bedelleri 2018


İÇ TESİSAT BEDELLERİ (2018)
BAĞLANTI BEDELLERİ TUTAR
Abone Bağlantı Bedeli (TL) 514
İlave Abone Bağlantı Bedeli (TL/100m2) 424
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlk 100 metre için) (TL) 424
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlave her 1 metre için) (TL) 2,6
Güvence Bedeli Kombi (TL/Adet) 406
Güvence Bedeli Soba (TL/Konut) 364
Güvence Bedeli Merkezi Sistem (TL/BBS) 364
Güvence Bedeli Ocak (TL) 21
Güvence Bedeli Şofben (TL) 42
Ön Ödemeli Sayaç Değişim Bedeli (TL) 200
Sayaç Açma Kapama Bedeli (TL) 20
Servis Kutusu Söküm Bedeli (TL) 169